đào mỏ
{cục cưng}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Dùng để gọi âu yếm con hay người yêu...
Nghĩa là: Con ngoan, con yêu, bé ngoan, bé yêu

Con ngoan, cục cưng của mẹ

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cục cưng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com