35
{cục gạch}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

điện thoại di dộng thời thập niên 90. Bự như cục gạch.

Trong quán cà fê mà mày móc cục gạch mày ra mày chọi ai vậy mảy?!?!

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 15, 2008)
2

tiếng để than sự bực tức, rất hữu dụng để chữa bệnh hay chửi tục.

CỤC GẠCH! Chuyện vậy mà cũng kéo biết làm nữa! Thằng lừa!
thay thế cho (DM, chuyện vậy mà cũng đéo biết làm thằng l..n!)

đăng bởi Hải đến từ Vũng Tàu - Bà Rịa (March 15, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cục gạch"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com