chuẩn không cần chỉnh
{cục vàng}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

cục phân

nguyên văn tiếng Nhật: yattane! genkinaunchi! Làm được rồi!! Một cục vàng khỏe mạnh!!!

Hôm nay thu hoạch được không khá lắm, chỉ 1 cục vàng. Ít nhưng chuẩn. Lượng không bằng chất.

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 22, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cục vàng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com