thúi
{củ chuối}
Nguồn gốc hình ảnh
Hậu quả chửi rủa
1

một thằng rất ngu, nói mãi không hiểu

Thường làm những chuyện khùng điên chả ai dám làm

2 thằng củ chuối đang tắm nóng

dốt bền, ngu lâu, khó đào tạo... là một thằng củ chuối

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (February 29, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "củ chuối"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com