sạc pin
{củ lạc}
Nguồn gốc hình ảnh
Hậu quả vô hại
1

Chỉ việc đi lạc.

Ngoài ra còn chỉ đầu gối người gầy gò.

A:_Mày đang ở đường nào rồi?
B:_Tao éo biết, hình như củ lạc mẹ nó rồi.

_Đầu gối củ lạc thế kia thì đánh đấm con mẹ gì.

đăng bởi Donnie_Arc đến từ Wonderland a.k.a HVD (October 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "củ lạc"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com