siêu

Từ 'cứt họ' này chưa có,
bạn cho nó cái định nghĩa của bạn đi.

Những từ liên quan đến chữ 'cứt họ':
1
như hầm Kim Liên

chỉ việc không ra gì, làm ăn tất trách và vô trách nhiệm, thường liên quan đến việc làm ăn. Từ việc xây hầm Kim Liên không tính toán được mức độ trơn trợt, làm người người ngã xế.

Báo đã đưa tin: http://w14.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/03/3BA19279/

ngã tập thể hầm Kim Liên

thằng này làm việc cứ như cứt họ, như hầm Kim Liên ý!

đăng bởi A Lý Bà Ba đến từ Orange County (March 02, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cứt họ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com