bi
{cứt trâu hóa bùn}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

ám chỉ một việc nào đấy phải làm ngay, kô để lâu hỏng chuyện

Thoi làm lun đi hok để lâu cứt trâu hóa bùn đấy/

đăng bởi LôngRân đến từ hanoi (June 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cứt trâu hóa bùn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com