nứng
{cứu thế}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Danh từ, tính từ để chỉ những người cao tuổi mà vẫn còn nhiều ham muốn tình dục, hoặc còn thích của lạ.
Tại Phố Đinh Thiên Hoàng Hà nội hiện có hiệu đông y CỨU THẾ quãng năm 70-71 của thế kỷ 20 ở Hà nội có chuyện xôn xao. Ông đông y Cứu thế lúc này đã hơn 70 mới lấy một cô vơ khoảng trên dưới 20. Do ông này lúc đó đã chữa được một căn bệnh nan y cho người nhà (hoặc bản thân cô gái) để trả ơn cô gái đã lấy ông Cứu thế làm chồng.

Bố ông ấy đúng là một ông Cứu thế thứ hai

đăng bởi Sat That đến từ Hanoi (March 30, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cứu thế"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com