Zenden
{cam}
Nguồn gốc hình ảnh
Hậu quả vô hại
1

ngực phụ nữ loại to vừa tùy theo tên gọi cam sành, cam héo, cam Mỹ, cam Mễ ...

Đây là ví dụ cho cặp cam sành

Tự dưng thèm cam quá.

đăng bởi A Lý Bà Ba đến từ Orange County (March 26, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cam"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com