áo mưa
{cam bu chia}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Dùng để chỉ hành động chia đều để cùng nhau trả tiền.

A. Để tao trả cho
B. Thôi cam pu chia đi, còn có lần sau mà

đăng bởi nnl đến từ nghe An (September 24, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cam bu chia"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com