cục vàng
{cao bồi}
1

1 từ ko phổ biến dùng để ám chỉ chữ "giang hồ"

- Tụi nó mà còn chơi luật cao bồi thì tao cũng cao bồi với tụi nó!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 26, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cao bồi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com