xé vé
{cao thủ đầu mủ}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

dùng để mỉa mai thằng nào .. quá giỏi.

Hic, không ngờ mày là thằng cao thủ đầu có mủ.

đăng bởi bonongmongdo đến từ Hà Nội (March 29, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cao thủ đầu mủ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com