thúi

Từ 'cg' này chưa có,
bạn cho nó cái định nghĩa của bạn đi.

Những từ liên quan đến chữ 'cg':
1
tolt

Trời Ơi Là Trời viết tắt, chỉ dùng để chat, dùng ở ngoài đời là pà con pó tay

tolt, chuyện đó mà cũng hổng biết hả

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 13, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cg"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com