c
{chà đồ nhôm}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Hậu quả vô hại
1

nói lái : Chôm đồ nhà.nghĩa là ăn cắp của ông bà bô hoặc xoáy tiền của vợ.

-Thằng đó phong lưu nhờ giỏi nghề chà đồ nhôm.

đăng bởi balapq đến từ NhaTrang (November 16, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "chà đồ nhôm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com