gái làng chơi
{chà bá}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

nhấn mạnh tính từ đứng trước nó

ngu chà bá, to chà bá

đăng bởi Hoàng Cầm Thú đến từ Đờ Juu (March 10, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "chà bá"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com