what the fuck?
{chà bá lửa}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Cùng 1 nghĩa với \"chà bá\" (thường để nói về độ lớn), đều là của dân miền Nam!

Bự chà bá lửa

đăng bởi LinhSương đến từ CT (July 09, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "chà bá lửa"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com