otaku
{chà và}
Nguồn gốc ngoại ngữ
Hậu quả vô hại
1

nguyên gốc chỉ người Java qua Việt Nam làm ăn ( có khi dùng để chỉ luôn người Ấn Độ ) --> cầu chà và quận 5 (?)

lóng : ý nói người Việt mà có nước da ngăm đen như người đảo Java.

xuất xứ: chắc từ khi có người Indonesia, Malai ... qua Việt Nam làm ăn đầu thế kỉ 18.

...Nếu em Mỹ nào không có cái sắc đẹp của ngươì đàn ông xấu trai xứ thư®ng, thì ngực em lông đếm ra cũng không thua gì anh chà-dà sứ Ấn. Không tin cứ hỏi đến Huy...
(www.chuvanan.com/kysutaubay.html)

đăng bởi Hoàng Cầm Thú đến từ Đờ Juu (March 10, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "chà và"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com