Tự sướng
{chán phở thèm sushi}
Nguồn gốc hình ảnh thán từ
Hậu quả vô hại
1

chỉ việc một người Việt mê con gái/trai Nhật. Xuất phát từ Quận Cam, miền Nam Cali, có một số phần tử, nam có, nữ có, đam mê người khác giới Nhật bản và kết bạn làm thân, không thèm chơi với người Việt nữa, gọi là chán phở thèm sushi

thằng Drake dạo này chán phở thèm sushi lắm rồi nha, thấy nó đi chợ Marukai với con ghệ Nhựt của nó hoài

đăng bởi A Lý Bà Ba đến từ Orange County (March 07, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "chán phở thèm sushi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com