liệt con chuột
{chán sống}
1

muốn chết

Bác tài: PIN PIN!!! Ê, thằng kia! Chán sống sao bịt mắt mà băng wa đường vậy mảy??!??!

Đoạn, B từ từ cởi khăn che mắt, rút súng lục ra và bắn vào ngay giữa huyệt Trung Ấn (tức giữa hai con mắt) của bác tài xế xấu số... sau đó B biết mình làm bậy, bèn lè lưỡi, đút cây súng vô miệng và tự phạt mình 1 viên

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (November 11, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "chán sống"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com