đi Dĩ Vãng
{chán thở}
1

Đang bực tức, chửi rủa ai (người đối diện), muốn cho người ta tiêu đời nhà ma

Trời ơi anh 2 ơi, tự nhiên nhào ra đường thế này... Anh chán thở rồi mà Hu hu hu

Mày chán thở hả thằng quỷ
Trả tao cái đồ đập đá lẹ lên

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (April 06, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "chán thở"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com