xám hồn
{chân gỗ}
Nguồn gốc đồng âm
Hậu quả vô hại
1

chỉ cầu thủ tiền đạo dứt điểm kém,gôn rộng thế mà sút ko vào
hoặc chỉ người giới thiệu trong cưa cẩm(2thằng đi tán gái,1 thằng tán,1 thằng chân gỗ ngồi làm nền)

A:hôm wa,xem Việt nam đá ko mày
B:Có,dm thằng thanh bình chân gỗ,cách gôn 2 m mà sút lên trời,mịe
A:thế tối wa nhà con X làm chân gỗ cho tao tán nó cái nhé
B:oke,man

đăng bởi kukhenh38 đến từ vinh city (October 07, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "chân gỗ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com