chuẩn không cần chỉnh
{chãnh}
1

Đồng nghĩa với "tinh vi"
Tỏ vẻ ta đây , làm cao , tự kiêu
Thường dc dùng cho phái nữ .

Tui đẹp tui có quyền

Anh chàng theo cô nàng một thời gian khá lâu, rùi cô nàng phán một câu
- "Thằng" đó không đáng sách dép cho tao nữa...

đăng bởi quocboy đến từ Việt Nam (March 29, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "chãnh"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com