đục tường
{chèm nhẹp}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

chỉ 1 vật gì đó bị làm cho nát bét

trái chưối tao mơi bứt ra mà đã bị mày đạp cho chèm nhẹp rồi

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 15, 2010)
2

khi 1 vật bị ướt sũng bởi nước hoặc 1 loại dung dịch nào đó

mày mới đi mưa về hay sao mà áo quần chèm nhẹp thế kia

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "chèm nhẹp"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com