1 vé
{chém gió}
1

Chém gió ra đời cách đây khoảng gần 3 năm

Chém gió có 2 nghĩa : 1 là bốc phét , 2 là nói quá ... người sử dụng có thể chém gió theo nhiều mục đích khác nhau , hầu hết đều là vì vui vẻ ... tuy nhiên 1 số bạn thích chém gió để nâng cao hình tượng bản thân lên , để mọi người nể phục tuy nhiên thực chất chả có cái vẹo gì cả

Tên này chém gió VCL, thế mà cứ oang oang bảo em đô con, chuột em to lắm... cho em lên truyền hình tí !!

+ Ông ơi hôm qua tôi tạch 100 điểm lô , vứt tích kê đi rồi ( chém gió bốc phét )
+ Ông ơi hôm qua tôi ăn 10.000 điểm lô , thế mà mất tích kê , phí quá ( chém gió nói quá )

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (February 23, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "chém gió"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com