phan xi măng
{chíp hôi}
1

chỉ người chưa chững chạc, hay đua đòi, bắt chước những giá trị nhỏ nhoi, tầm thường

Sao mày toàn chơi với chíp hôi không vậy?

đăng bởi thaidoloilom đến từ Vietnam (October 24, 2010)
2

từ miền Bắc dùng để ám chỉ những người đi chơi mà không có nhiều tiền

quán của bác không nhận mấy thằng chíp hôi

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 14, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "chíp hôi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com