lên đường
{chít}
Nguồn gốc đồng âm thán từ chửi rủa
Hậu quả chửi rủa
1

Nghĩa là chết. Thường dùng để chì chiết

Chít mày roài

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "chít"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com