còn không biết
{chít liền}
Nguồn gốc trường lớp - học đường
Hậu quả vô hại
1

Ngay tức thì, lập tức, biết chít liền

Tao mà biết được từ này là tao chết liền đó ròm (chít liền)

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (April 07, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "chít liền"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com