ngủm
{chít men}
Nguồn gốc ngoại ngữ
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Chết tôi rồi!

1/. Chít men rồi cái quần rách đáy.
2/. Chít men, con vợ gọi.

đăng bởi horky đến từ Hcm (April 21, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "chít men"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com