nửa trái
{chó}
1

Chó ở đây rất nhiều nghĩa, nhưng xin giải thích vai điều. Quan trọng nó là cầy để nhậu, chỉ biết nghe lời mà không tiếp thu được chút gì

người ta hay nói mặt như đít chó là vậy

Sao mày lại làm thế, ngu như chó vậy

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (March 14, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "chó"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com