STRYM
{chó ăn cứt}
1

dùng để chỉ ai đó quá ngu như là "chó ăn cứt"

thằng chó ăn cứt, tao đâu kêu mày làm cái đó đâu!

tags ngu ngốc
đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 18, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "chó ăn cứt"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com