Củ Chi
{chó chít}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

nói lái của: Chó chết

"mày là đồ chó chết --> chửi"

đăng bởi Aki Ross đến từ ??? (December 25, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "chó chít"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com