Hồ Cẩm Đào
{chó lửa}
1

TL chỉ súng

A:hôm nào đi Lạng Sơn,kiếm tao vài con chó lửa chơi nghen mày
B:khó kiếm lắm ông bạn à,Công an kiểm tra kĩ lắm,không dễ đem về HN đâu
A:bít thế,mới nhờ ông

đăng bởi kukhenh38 đến từ vinh city (October 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "chó lửa"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com