wc
{chăn kiến}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

cũng nói dân đi tù.

Rách việc đến độ đi chăn kiến :))

đăng bởi khoda đến từ Haiz (April 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "chăn kiến"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com