phim số em xui
{chơi dơ}
Nguồn gốc chửi rủa
Hậu quả chửi rủa
1

từ dùng để chỉ ai đó ăn gian hoặc chơi ko đẹp

- Thằng này chơi dơ quá, ko tính, chơi lại đi!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 27, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "chơi dơ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com