trung tiện
{chơi kiểu Úc}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

Diễn tả sự ngạc nhiên trước cách chơi lạ, hoạc kiểu ứng sử lạ lùng,kì quạc chưa thấy bao h!( Chắc chỉ có ở bên úc ở đây muốn nói đến sự xa xôi tận úc chứ ở Việt Nam thì không có)

Mày chơi kiẻu gì thế! Chơi kiểu úc à?

đăng bởi gacon đến từ Ha noi (October 04, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "chơi kiểu Úc"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com