gà công nghiệp
{chơi với giun}
Nguồn gốc hình ảnh trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

Chỉ sự chết

năm nay 80 rồi, sắp đi chơi với giun rồi đây

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "chơi với giun"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com