gà công nghiệp
{chạy}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

đi làm giấy tờ, qua nhiều cửa nhiều dấu nên phải đi hết chỗ này tới chỗ kia, gọi là chạy

nhiều khi còn phải hối lộ, chung tiền mới được việc

một cảnh chạy giấy tờ bên Ấn Độ

giời ạ. Tao mới chạy cho được chỗ giấy tờ này đấy... xếp hàng cả tiếng mày ạ. Mà tao xếp mỗi quầy một hàng như thế ... coi như cả 5, 6 tiếng đồng hồ của tao ...

Thôi, sức đi thay người mà chị...

đăng bởi Hải đến từ Vũng Tàu - Bà Rịa (March 21, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "chạy"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com