thông thầu
{chất}
Nguồn gốc đồng âm trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

Chỉ sự đánh giá theo nghãi tích cực: tốt, đẹp, ổn...

Dạo này ăn mặc chất thế

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)
2

Ý nói chất lượng thuộc hàng đỉnh cao

Định nghĩa từ điển chất ghê. Hị hị

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "chất"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com