{chết}
1

chết chỉ 1 trạng thái lúc con người ko thể hoạt động dc nữa nhưng có thể biến thành người vô hình để xem lén girl tắm =]]

Người chết sống dậy ;)

đăng bởi cuagai đến từ Việt Nam (October 20, 2010)
2

Dùng như thán từ cho sự bất lực trước một hoàn cảnh mà người ta không còn quyền chủ động.

chết! bài về nhà làm hôm nay nộp mà quên làm rồi!! Chết!! Chết thật!!

đăng bởi DwD đến từ Hải Phòng (February 18, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "chết"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com