hàng tuyển
{chết mẹ}
1

không mang nghĩa Mẹ của ai bị chết cả.

Nếu đứng sau động từ, tính từ: Dùng để nhấn mạnh nội dung bạo lực của động từ hay ý nghĩa của tính từ.

Nếu đứng một mình (câu đặc biệt): Dùng để chỉ sự hoảng hốt, ngạc nhiên, bàng hoàng trước một sự việc gì đó.

Chết Mẹ! Quên tắt bếp rồi!!

Tao dập mày chết mẹ mày nha mày?!

Thúi chết mẹ luôn mà bắt tao hửi hả mày?

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 09, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "chết mẹ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com