{chết men}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

sử dụng khi đang trong trạng thái bất ngờ trước 1 tình huống khó khăn

chết men, mình khô máu rồi!!:(

chết men, tao bị tủ đè rồi!

đăng bởi kendylau đến từ tien xu fuc to ry (February 07, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "chết men"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com