ngựa
{chị đại}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

từ dùng để ám chỉ những đại ca là các cô gái

con Quỳnh là chị đại mới của trường

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 21, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "chị đại"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com