xong
{chịu đèn}
1

sự đồng ý với việc gán gép 2 người nam và nữ

trước quán cà phê gần khu Ninh Kiều:

- Anh 2, coi hàng đi, nếu chịu đèn thì em nó dắt vô phòng.

hoặc

- Ông coi làm đám cưới lẹ lẹ cho tụi nó cho rồi

- Tụi nó chưa chịu đèn mà lẹ gì được mà lẹ.

đăng bởi Vy nè đến từ q3 (March 24, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "chịu đèn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com