hàng ngon
{chọi con}
1

Chỉ bọn trẻ con lóc chóc mà học đòi thói giang hồ đánh lộn đại ca số má nhưng ko có bản lĩnh thật.

_Mấy thằng chọi con vớ va vớ vẩn, cho một bạt tai là chạy cả lũ.

đăng bởi Donnie_Arc đến từ Wonderland a.k.a HVD (October 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "chọi con"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com