như hầm Kim Liên
{chồn lùi}
1

Chùi ...

Bài 1:
Chồn lùi gà tiến nghĩ mà thương,
Rồng lộn sa ao chửa biết chừng.
Tu đạo đã không thành chánh quả,
Lộn lèo không thể vượt trùng dương.
Đá đeo chẳng nặng bằng tình lụy,
Sắt nướng còn mòn bởi gió sương.
Nắng cực mong mưa mưa chẳng lại,
Lò tôn nung nấu suốt đêm trường.

Bài 2:
Chồn lùi về chốn rừng sâu
Lộn lèo chi với bể dâu cuộc đời
Nắng cực khổ lắm ai ơi
Đu đeo trần đời trăm đắng ngàn cay
Tu đạo mà mong một ngày
Chồn ta hoá kiếp biến ngay thành rồng
Rồng lộn về chốn thinh không
Ngàn năm tu đạo chờ trông niết bàn

đăng bởi buratino296 đến từ TPHCM (November 22, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "chồn lùi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com