Vitamin E
{chột}
Nguồn gốc trường lớp - học đường
Hậu quả vô hại
1

\chột\ từ \chột dạ\

- Term I tao chột rồi, sau này học tử tế

đăng bởi tr0nhehe đến từ Ls (November 25, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "chột"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com