xử
{cha cố}
Nguồn gốc đồng âm
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Chỉ sự cố gắng vô ích, dễ gây ra hậu quả tai hại.

_Biết đánh ko lại nó mà còn cha cố làm gì, gãy 2 cái răng rồi thấy chưa.

đăng bởi Donnie_Arc đến từ Wonderland a.k.a HVD (October 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cha cố"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com