lên xe hoa
{cháo lưỡi}
1

hôn nhau

mới vừa rồi tao thấy hai tụi nó ăn cháo lưỡi ngay trong toilet

tags hôn mi kiss
đăng bởi cappuchino đến từ Sài Gòn (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cháo lưỡi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com