đục tường
{chiến}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

1. đánh nhau

2. đồ tốt, đồ xịn

f9 chúng nó !!! chiến đêiii !!!

Uôi, cái còm pưu tơ mới chiến nhẩy

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 09, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "chiến"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com