tia
{chiều cao tính từ đầu lên trời}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

chỉ người thấp, lùn. Dựa theo câu nói của Naponelon: "chiều cao của đàn ông tính từ đầu lên đến trời". Naponelon là người thấp lùn.

Thằng đó hơi được. Đẹp trai, có tiền, chỉ tội chiều cao tính từ đầu lên trời.

đăng bởi lamti đến từ Que me (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "chiều cao tính từ đầu lên trời"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com